Välkommen till Faktiskt!

Källkritik på nätet

I takt med att vi spenderar allt mer tid online ökar behovet av källkritik på nätet. Det finns extremt mycket information som är värderad och inte neutral. Olika organisationer och aktörer lägger upp information för att påverka mottagarna att handla, rösta på ett visst sätt eller genomföra andra handlingar som gynnar dem. Därför gäller det att vara på sin vakt och själv vara kritiskt när du tar till dig information.

källkritik på nätet

Metoder för källkritik

Ett sätt att ta reda på om informationen du läser stämmer är att kontrollera flera källor. Det bästa är om du kan hitta motsvarande information hos någon myndighet eller pålitlig nyhetskanal. Då vet du var uppgifterna kommer ifrån och kan sannolikt lita på det som anges. Du kan även leta efter källor i anslutning till informationen och sedan bedöma dessas trovärdighet. Vem ligger bakom påståenden och vad har informationen för syfte?

Google är hjälpsamt

Ett annat sätt om du stöter på statistik eller annat som du tycker känns misstänkt eller överdriven kan du googla motsvarande område och se vad du själv får fram för fakta kring saken i fråga. Ha för vana att vara kritisk när du är ute och surfar på nätet och akta dig för att förmedla och dela vidare innehåll som du inte är säker på om det är korrekt.