Fake News

För den som spenderar mycket tid online på sociala medier eller läser nyhetsmedier kommer du förr eller senare att exponeras för fake news, eller fejknyheter. Den här typen av publiceringar kan ses som bluffinnehåll. Ofta är syftet att påverka mottagaren att agera politiskt eller ekonomiskt på ett sätt som gynnar publicisten. Fenomenet har blivit alltmer aktuellt under senare år och även fått mycket uppmärksamhet i media.

fake news

Typexempel

Fake news handlar i princip om att medvetet sprida felaktig information. Ett typexempel är fake news under valkampanjer där det förekommer att det ena partiet försöker hitta eller hitta på ofördelaktig information om en motkandidat att sprida, det med målet att påverka hur folket röstar. Inom fake news kan det förekomma fotomontage, AI, röstförvrängningar och andra metoder för att ta fram fejkat innehåll och framställa det som nyhetsinnehåll.

Donald Trump

Botemedel mot fake news

Med hjälp av teknikens utveckling är det enkelt för i princip vem som helst att producera och publicera fake news, vilket gör att det förekommer dagligen på internet. Den bästa medicinen mot fake news är källkritik. Du ska inte tro på allt du ser och hör. Allt oftare finns det vinstintresse och annat som ligger bakom innehållet, särskilt med uppgången av annonser på sociala plattformar. Var skeptisk och dubbelkolla när något verkar misstänkt.