Nu lanseras Faktiskt – sajten som faktagranskar nyheter och sociala medier

Faktiskt är ett branschsamarbete mellan medier och sakkunniga experter. Syftet är att minska spridningen av falska nyheter och desinformation.

Sajten Faktiskt har tagit intryck av flera andra länder som Frankrike, Storbritannien och Norge. Där har medieföretag och fristående “faktakollar” samarbetat för att bygga databaser med kunskap för att få ökat genomslag för sina respektive faktagranskningar.

Målet med samarbetet mellan tidningar och sakkunniga är att höja kunskapsnivån på svenska tidningsredaktioner om hur man kan verifiera uppgifter och upptäcka felaktigheter. Ett annat mål är att guida allmänheten till kunskap.

Faktiskt drivs av de oberoende tidningarna NewsVoice och Nya Dagbladet samt oberoende frilansjournalister som bidrar med faktagranskningar.

Faktiskt följer i stora drag principerna utstakade av organisationen International Fact Checking Network (IFCN).

“Bakgrunden är de senaste årens debatt om ”falska nyheter” och smutskastningskampanjer med stor spridning på sociala medieplattformar”, skriver Dagens Nyheter.

Inför höstens val väntas spridningen av falska nyheter och desinformation öka kraftigt. Det finns även indikationer på att utländska aktörer vill påverka det svenska valet.

En undersökning gjord av Tidningsutgivarna (TU) visar att svenskar är dåliga på att avgöra vad som är falska nyheter. Därför behövs satsningar som Faktiskt.

“80 procent av de tillfrågade anser att medier som tidningar, tv eller radio har ett stort ansvar att förhindra spridandet av fejknyheter. 60 procent ansåg att den enskilde har lika stort ansvar.” Det skriver tidningen Resumé om TU:s undersökning.

På Faktiskt finns ett betygssystem som graderar sanningshalten från helt sant till helt fel i de olika artiklar och påståenden som faktakollas.

Du kan delta i arbetet att faktagranska artiklar i massmedia och påståenden som sprids i sociala medier genom att skicka in din egen granskning via vår kontaktsida.

Pressmeddelandet är uppdaterat.

Presskontakt: