Män som gruppvåldtar män – vanligaste homovåldtäkten?

Påstående

En medborgarstudie hävdar att män som gruppvåldtar andra män har blivit den vanligaste kategorin av homovåldtäkt.

Publicering

En privat studie genomförd av J.P publicerad 2017 på personens egen blogg.

https://pjjonasson.wordpress.com

Författare: P Jonasson

Bedömning och referenser

Faktiskt.eu gör bedömningen att studien som baserar sig på handlingar ifrån svenska domstolar stämmer.

Rapporten: Sexualbrottslighet bland män födda i Sverige och i utlandet (rapporten innehåller källor till data)

P Jonasson, studie

10

Faktakorrekthet

10.0/10