Faktiskt.se: “Nej, Moderaterna vill inte sänka lönerna” – Sant eller falskt?

Påstående

Faktiskt.se: Nej, Moderaterna vill inte sänka lönerna.

Bakgrund

Faktiskt.se har publicerat en granskning som slår fast att Moderaterna inte vill sänka lönerna. Granskningen är i sin tur baserad på en artikel i SVT med rubriken “Vill Moderaterna sänka lönerna?”.

Detta är Faktiskt.se svar på ett tweet från LO Sverige 16 Apr 2018: med följande innehåll:

“De borgerliga talarna i riksdagen inklusive Sverigedemokraterna är mycket tydliga. Anställningstryggheten ska väck och lönerna ska sänkas – genom lagstiftning. Usel politik med udden riktad mot alla löntagare i Sverige.”

Publiceringar

Faktiskt.se: Nej, Moderaterna vill inte sänka lönerna
SVT: “Vill Moderaterna sänka lönerna?”

Granskning och referenser

Jenny Küttim på SVT påstår att Moderaternas förslag:

“…handlar om att ge en lägre ingångslön för nyanställda nyanlända och unga under 23 år, som saknar gymnasieutbildning. Grupper som i dag har svårt att komma in på arbetsmarknaden.”

Charlotta Friborgs [ansvarig utgivare Faktiskt.se] rubrik är i princip avslöjad av sig själv genom det egna påståendet:

“Forskningen visar att det sannolikt skulle kunna innebära en viss risk att lönerna sänks för närliggande lågavlönade jobb”.

Det sista påståendet verkar sannolikt och pekar förmodligen i rätt riktning och det är lätt att förstå, även om hon inte presenterat evidens för det påståendet heller. Som vi alla vet så går Moderaternas politik generellt ut på att gynna villkoren för företagare och som vi alla vet går företagande ut på att göra vinst. Vi vet också att ingångslöner som är låga tenderar att förbli låga.

Förslaget som Moderaterna lagt ger företagare tillfälle att anställa till lägre ingångslöner. Detta i sin tur kommer med all sannolikhet uppmuntra till uppsägningar av människor som redan är anställda idag, eftersom företagare då ser en chans att kunna göra en vinst enkelt. Samtidigt försvårar det för övriga löntagare att få ett arbete till rimlig lön, d.v.s. en diskriminering mot redan anställda.

Företag som utnyttjar förslaget tjänar på lägre löner i sitt företag. Samhället kommer få betala genom att löntagare med kompetens, dels kanske kommer söka sig utomlands, dels kanske kommer utmana andra
arbetare högre upp i lönestrukturerna med lägre löner, samt att samhället kan få betala ersättning till de som blivit arbetslösa eller sjuka i den otrygga situationen., men även att människor med lägre löner betalar in lägre skatter.

Samhället kommer också sannolikt få betala genom att större ojämlikhet i samhället skapar högre kriminalitet och högre mordfrekvens och större otrygghet, enligt Vetenskaplig forskning.

Samtidigt har LO Sverige, som är fortfarande är lojala med Socialdemokraterna märkligt nog, inte gjort hemläxan helt.

Både moderata och socialdemokratiska regeringar har, sedan globalisering och EU-frihandel påbörjades, sett till att stödja “race to the bottom”. Industrins produktivitetsökning har under denna tid endast tillfallit de övre 10%:en av befolkningen genom ökad förmögenhet, medan 90% av befolkningen förlorat i förmögenhet. (Källa Lars Bern, SwebbTV som hänvisar till Credit Suisse).

Bedömning

Min bedömning är således att LO Sverige har 50% rätt p.g.a. följande:

  1. LO bedömer vad högerpartierna Moderaternas och Sverigedemokraternas
    politik leder till, vilket är korrekt.
  2. LO är inte kritiska till Socialdemokraternas marknadsliberala EU-positiva politik som lett till exakt samma sak.

Min bedömning är följaktligen att SVT faktiskt endast har 0% rätt som påstår att LO har helt fel.

Bedömare

Martin Gustavsson, maskiningenjör, medborgarjournalist för NewsVoice.se, globetrotter och politisk organisatör för Vetenskapliga partiet, Valsamverkanspartiet och Växjöpartiet.

SVT: Nej, Moderaterna vill inte sänka lönerna.

1

Faktakorrekthet

1.0/10