Vi faktagranskar nyheter i massmedier och rykten i sociala medier

Faktiskt är ett branschsamarbete mellan medier och sakkunniga experter. Syftet är att minska spridningen av falska nyheter och desinformation.

Faktiskt följer i stora drag principerna utstakade av organet International Fact Checking Network (IFCN). Syftet med att starta Faktiskt.eu är att allmänheten ett faktagranskande och helt oberoende alternativ till det statligt finansierade Faktiskt.se.

Inför höstens val väntas spridningen av falska nyheter och desinformation öka kraftigt. Det finns även indikationer på att utländska aktörer vill påverka det svenska valet.

På Faktiskt finns ett betygssystem som graderar sanningshalten efter helt sant, mestadels sant, tveksamt, mestadels fel och helt fel i de olika artiklar och påståenden som faktakollas.

Faktiskt drivs av de oberoende tidningarna NewsVoice och Nya Dagbladet samt oberoende frilansjournalister som bidrar med faktagranskningar.

Du kan delta i arbetet att faktagranska artiklar i massmedia och påståenden som sprids i sociala medier genom att skicka in din egen granskning via vår kontaktsida.

 

  • Vårt mål är att faktagranska opartiskt och neutralt. I de fall där det förekommer delade meningar om vad som är fakta så uppger vi dessa olika perspektiv.
  • Vi baserar våra bedömningar i högsta möjliga mån på tillgängliga bevis, trovärdiga källor och erfarenheter.
  • Vi uppmanar besökarna att försöka verifiera, kritisera, justera eller korrigera våra fynd och slutsatser.
  • Vi är transparenta om hur Faktiskt.eu finansieras. Målet är att sajten främst ska finansieras av enskilda individer och inte organisationer styrda av intressen.