Påstående: SSRI ökar risken för självmord 3-4 gånger efter påbörjad behandling

Påstående

SSRI ökar risken för självmord 3-4 gånger efter påbörjad behandling

Publiceringar

Aftonbladet (12 mars 2018): Förbjud antidepressiva till barn och ungdomar.

Bedömning och referenser

Faktiskt.eu bedömer att påståendet är korrekt. Det baseras på nedan beskrivna studier som Lasse Mattila både i sin debattartikel och i sitt svar till Sveriges Radios och faktiskt.se:s faktagranskning redogör för.

I studierna slås fast att:

självmord var 2,7 gånger vanligare hos män och 4,3 gånger vanligare hos kvinnor under de 28 första dagarna av medicinering av SSRI samt att antalet ”självmordshändelser” (självmordsbeteende eller nytillkomna självmordstankar) under de första 12 veckorna efter påbörjad behandling visat sig vara 4 gånger större vid SSRI än vid placebo (12 i SSRI-gruppen jämfört med 3 i placebogruppen).”

SSRI ökar risken för självmord 3-4 gånger efter påbörjad behandling

10

Faktakorrekthet

10.0/10