Skicka in en faktagranskning

Vill du faktagranska?

Skicka in en bedömning av en faktagranskad artikel, ett faktagranskat påstående, rykte eller myt som du vill få publicerad. Redaktionen bedömer om din granskning är relevant och baserad på fakta.

Maila din granskning till:

För att en granskning ska godkännas måste följande punkter finnas med:

  • Påståendet.
  • Var påståendet publicerats och det ursprungliga datumet när en nyhet eller ett rykte uppstod. Uppge en eller flera webbadresser.
  • Din granskning.
  • Din bedömning. Sant eller falskt? Försök bedöm hur sant eller falskt påståendet är från 10-100%.
  • Dina referenser (källor, studier) som stödjer din bedömning.